Levenskracht

Mensen beschikken over levenskracht die vaak extra naar boven komt in tijden waarin het moeilijk gaat bijvoorbeeld door ziekte. Dan ervaren we angst, pijn en onmacht, maar krijgen we ook de kracht om te genieten van kleine dingen.

Deze kracht doet mij denken aan de kracht van water. Mens en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Soms keert het water zich tegen ons in de vorm van overlast, overstroming of droogte. Maar vaak is water iets moois. Ons lichaam bestaat voor meer dan de helft uit water, we hebben water nodig om te kunnen leven en in veel religies speelt water een grote rol. Het is mooi om te kijken naar de kracht van water zoals: beukende golven, stroom van een rivier of door het water afgesleten stenen. Hiernaar kijken werkt voor mij meditatief. Door zijn kracht is water tot vele in staat en dat geldt ook voor de mens en diens leivenskracht.

In mijn werk zie je dit terug door stevige golvende bewegingen, opspattende en concentrische lijnen. Hiermee wil ik laten zien dat mensen vaak enorm veel kracht in zich hebben zonder dit te beseffen. Dit laat ik mensen ook ervaren in mijn coachpraktijk en in trainingen bij bedrijven en onderwijs. Ik hoop dat door het zien van mijn werk mensen ook de kracht mogen ervaren en voelen, ze hun eigen spirituele beleving mogen ervaren.